Karlebotn kapell

Karlebotn kapell er fra 1955. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Kapellet ble tegnet av Trond Dancke og vigslet i 1960.


Det holdes omtrend 1 gang i måned gudstjeneste i Karlebotn, i tilleg holdes 2-3 samiske salmesangstunder der per året. Kapellet er også veldig mye brukt for dåp. I 2019 ble det innstallert et nytt elektronisk orgel.

Samisk salmesang og samisk språk brukes mye i gudstjenestesammenheng.

Kapellet driftes av Karlebotn kapellforening.