Trosopplæring i Nesseby menighet

I Nesseby menighet finnes det ulike trosopplæringstiltak for barn og ungdommer. Flere tiltak arrangeres i samarbeid med Tana menighet.


Tiltak er forankret i den lokale trosopplæringsplan.


Dåp

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Ta kontakt med menighetskontoret for å avtale dåp. Det er en del dokumenter som trengs i forbindelse
med registrering.

Les mer.


Babysang

Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med en av foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn.
Babysang arrangeres sammen med Tana menighet på Tana menighetshus.

Dato annonseres på hjemmesiden og menighetsnes facebooksider,

samt i avisa. Det brukes materiell blandt annet fra Boomchickaboom

og Gynge litte gran.
Spillelisten finnes her.(open spotify playlist)


4 årsbok

Min Kirkebok 4 er en variert og mangfoldig kirkebok som tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og opplevelse

Utdeling av 4 årsbok skjer i en familiegudstjeneste.
Boken finnes på norsk og samisk.


Skolestartgudstjeneste

Overgangen fra barnehage til skole er et viktig steg for barn.
I Kirken markeres det med en familiegudstjeneste.

I år blir den søndag 22.august i Nesseby kirke.


Tårnagenter

Dette er et tilbud for 8-10åringer og arrangeres sammen med
Tana menighet. Bli med på oppdagelsesferd.
Les mer om tårnagenthelg. 


Konfirmasjon

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.

Les mer.


"Aldri alene" klubb for 10-13 åringer basert på opplegg fra "Sprell levende".

Tilbudet starter opp vinter/ vår 2023 torsdager  en gang per måned, rett etterskoletid på Menighetshuset

i Varangerbotn. Bibelformidling, aktivitet, sang, fellesskap og mat.

For mer info, kontakt kateket tel 46623 605   

Datoer vår 2023:

2. februar

2. mars

13. april

11. mai