Kirkeverge 
Ann Sissel Andersen
e-post: ann.sissel.andersen@nesseby.kommune.no

tlf:  916 86 155 Kateket

Annamaria Sepsi

e-post: annamaria.sepsi@ tana.kommune.no

tlf:  466 23 605

Prostikontakt

Prost Egil Lønmo
e-post: prost@karasjok-kirke.no

tlf:  913 13 308

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Jan Olaf Andersen

e-post:

tlf: 967 42 097

Vikarprest (i perioden 21.03.-26.04.24)

Trond Kasbo

e-post: trond.kasbo@gmail.com

tlf: 99 56 49 22

Kirketolk

Jaana Walle

e-post: jaana.walle@tana.kommune.no

tlf:  971 34 733


Mer informasjon om samisk kirkeliv finnes under:

Samisk kirkeliv - Sámi girkoráđđi

Der finnes bl.a.  mange ressurser, salmer, bønner og digitale bøker.


Soknediakon

Inga Maria (Mia) Wolf Ballovara
e-post: inga.ballovara@tana.kommune.no

tlf:  466 23 608 / 958 62 597


TA KONTAKT

Besøksadresse: Endresens vei 5, 9840 Varangerbotn