Dåp

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Ta kontakt med menighetskontoret hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes. Det er vanlig å ha dåp som en del av menighetens gudstjenestefeiring på søndag, men det er også mulig å tilrettelegge til egne dåpsgudstjenester på andre dager.

For innmelding av dåp ta kontakt med menighetskontoret.
Lest ned skjema som skal fylles ut.

Les mer om dåp her.


Konfirmasjon

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Ta kontakt med menighetskontor for å få vite mer om konfirmasjonsdato og påmelding.

Her kan du lese mer om konfirmasjon.

Vielse

En fest for kjærlighet. To mennesker lover å elske og ære hverandre og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet.

Nesseby kirke er en populær kirke for vielser og vi ønsker å bidra til å gjøre dagen uforglemmelig.

Ta kontakt med menighetskontoret for videre spørsmål rundt vielse i Nesseby kirke.

Her kan man lese mer om seremonie, viktige skjema og andre nyttige informasjoner til vielse.

Gravferd

Kirken har lang tradisjon som seremonimeister i samfunnet vårt. Når mennesker tar avskjed fra sine kjære ønsker kirken å være til stede. Gravferden kan bli en god start på sørgetiden.
En kirkelig gravferd er en offentleg handling med karakter av en gudstjeneste, dvs lesninger, salmer, bønn og velsignelse.
I Nesseby sokn blir hovedkirken brukt som gravferdskirke. Kirkegården ligger på Nesseby kirkested.

Les mer om gravferden her.

Priser på utleie av Nesseby kirke


UTLEIE TIL KONSERT m.m.

 * Ved utleie av kirken til konserter m.m. der arrangementer ikke kommer inn under menighetens virksomhet, skal det betales leie etter følgende satser:

    Grunnleie kr 1 200,-. Dette dekker strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener. Der arrangøren har inntekter av billettsalget, betales 10 % av brutto                            inngangspenger dersom inntektene overstiger grunnleien.

* Ved utleie av kirken til oppbyggelige møter, som ikke er en del av menighetens virksomhet, betales det kr. 1 200,- for oppvarming, renhold og for kirketjener. Ved       avtalt omvisning ol. betales kr. 250,- for grupper opp til 10 personer og 800,- for stor buss.


Leiesummen innkreves av kirkevergen.


UTLEIE TIL VIGSEL

 * Vigsler i kirkene, for medlemmer av Den norske kirke, ved andre enn menighetens prester, kan kun foregå etter prostens samtykke.

 *  Vigsler der en eller begge bor i eller har vært bosatt utenfor kommunen i mindre enn 3 år (folkeregisterført) og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som      del av menighetens arbeid og det kreves ikke noen form for avgift. Dette inkluderer tjenester fra menighetens kirketjener, samt organist og prest.

*  Vigsel, der verken brud eller brudgom bor i kommunen eller har vært bosatt i kommunen (folkeregisterført) er leien 4 500,-, og hvis ingen av dem er medlemmer        av Den norske kirke er leien 5 100,-. Leien inkluderer oppvarming, renhold, tjenester utført av kirketjener og organist.


Leiesummen innkreves av kirkevergen.

 

AVGIFT VED GRAVFERD

* Hvis seremoni finner sted i annet sokn og kista gravlegges på Nesseby kirkegård kreves følgende avgift: kr. 5 500,-

   Urnenedsettelse: kr 3 400,-

 *Personer ikke bosatt i kommunen:

-For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i kommunen da de døde, innkreves følgende avgifter: Seremoni og gravlegging: kr. 8 500,-

-For personer som har flyttet utenbygds for mindre enn 3 år siden, og der personen selv eller pårørende ønsker at avdøde blir begravet i Nesseby kommune kreves       ingen avgift.

* Montering av gravstøtte kr 1 000,-

   

Leiesummen innkreves av kirkevergen.


Vedtatt i Nesseby menighetsråd 20.03.23 i MR-sak 06/23